RUND

Rundsvlees

VARKEN

Varkensvlees

LAM

Lamsvlees

KALF

Kalfsvlees

BEDRIJF

SINDS 1930

De firma Bernard Gotta kan bogen op bijna een eeuw vakmanschap.

Het bedrijf Bernard Gotta bevindt zich in Luik, in een concentratiezone van uitstekende voedingsproducten. In 1930 richtte Emile Piron een groothandel in vleeswaren op en sindsdien is het vakmanschap van generatie op generatie doorgegeven. De firma is met haar tijd mee geëvolueerd. Ze werkt intussen met een selectie plaatselijke kwekers en biedt haar klanten geavanceerde diensten aan. Dat klantenbestand bestaat uit ambachtelijke slagers en middelgrote warenhuizen.

ONS VAK

MEESTER-GROSSIER IN VLEES

Het is een kunst! Of toch bijna...

Bernard Gotta houdt met hart en ziel van zijn vak en kent alle producenten waar hij mee samenwerkt persoonlijk U kunt er dan ook op rekenen dat er met respect voor de dieren wordt gewerkt en dat het geleverde vlees van topkwaliteit is We kopen levende dieren en verkopen ze door nadat ze in karkassen of in snijklare stukken zijn verdeeld.

Er zijn twee werkplaatsen in onze Luikse infrastructuren: een atelier voor "stukken met been" en een atelier "uitbenen en versnijden". Vervolgens wordt het vlees met koelwagens naar de verkooppunten van ons distributienet gevoerd. We kiezen voor een lokale, eerlijke en gecertificeerde filière.